Tag Archives: Phần mềm xem camera

ONVIF IP Camera Monitor – Phần mềm xem mọi camera IP Onvip

phan mem xem moi camera

ONVIF IP Camera Monitor – Phần mềm xem mọi camera IP Onvip Camer Gia Minh xin giới thiệu phần mềm xem camera ONVIF IP Camera Monitor Monitor, kiểm soát, khám phá và cấu hình IP camera. Đó là nhiều hơn một đơn giản IP xem camera. Hỗ trợ tất cả (ví dụ: ONVIF tuân thủ QTI) […]